Βελονισμός

Τι είναι ο βελονισμός;

.   Βελονισμός σημαίνει ανώδυνη τοποθέτηση βελονών σε συγκεκριμένα σημεία του σώματος. Τα σημεία βελονισμού είναι σημεία όπου τα ενεργειακά κανάλια (μεσημβρινοί) έρχονται σε επαφή με την επιφάνεια του σώματος. Η τοποθέτηση βελονών στα συγκεκριμένα σημεία έχει ως σκοπό την ενεργειακή εξισορρόπηση του οργανισμού. Οταν ο ανθρώπινος οργανισμός είναι εξισορροπημένος ενεργειακά, δύσκολα θα προσβληθεί από εξωτερική βλαπτική ενέργεια και για να έχουμε νοσηρή κατάσταση πρέπει η έξωθεν βλαπτική ενέργεια να είναι ισχυρότερη από τη αμυντική.

  Με τον βελονισμό εξισορροπούμε ενεργειακά τον οργανισμό και τον θωρακίζουμε χωρίς καμία απολύτως παρενέργεια, χωρίς τον φόβο της υπερδοσολόγησης, χωρίς αντενδείξεις και με την δυνατότητα να συνδυασθεί με οποιαδήποτε φαρμακευτική αγωγή.

  Οι βελόνες ειναι μιάς χρήσης (αποφυγή μεταδοτικής νόσου) άρα είναι ασφαλής μέθοδος. Μπορεί να συμβάλει και στην πρόληψη νόσων πέραν της θεραπευτικής το δράσης. και να βοηθήσει ακόμη και σε περιπτώσεις αναποτελεσματικότητας κλασικής θεραπευτικής αντιμετώπισης.


  Είναι αναγνωρισμένος από τα εθνικά συστήματα υγείας πολλών κυβερνήσεων,από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Εφαρμόζεται στα Ιατρεία πόνου πολλών Νοσοκομείων της χώρας μας,ενώ αυξάνονται συνεχώς οι υποστηρικτές του λόγω των θετικών αποτελεσμάτων

Κλείστε τώρα το ραντεβού σας εύκολα και γρήγορα.